שאלות ותשובות

השאר את פרטיך ונציגנו יחזרו אליך בהקדם:

חוסר הלימה בין המתחייב והמובטח לבין הנעשה בפועל: בין חוקי ענף הבניה, תקנים, תקנות הג”א, חוק מכר, הסכם העסקה, מפרטים טכניים, תוכניות בניה ותשתיות ועוד…

בכל שלב משלבי העסקה והבניה ולאחריהם: בשלב תכנון הבניה, במהלך הבניה בפועל, עם קבלת מפתח ועד שנה לאחר האיכלוס.

ניתן לזהות חלק מליקויי הבניה גם בעין בלתי מקצועית אך ללא בסיס משפטי. מומלץ להיעזר במומחים מוסמכים לתחום ביקורת מבנים ובדק בית, המשמשים עדים בבית משפט.

מומלץ לפנות לקבלן או מוכר הדירה או מי מטעמם בדרישה לעמוד באחריותם לליקויים ולתקנם.

המומחים לביצוע בדק בית: מהנדסי בניין מוסמכים ומומחים בענף הבניה המכהנים כעדים מומחים בבית המשפט וחוות דעתם קבילה כראיה. לרוב הינם עובדים בחברות מקצועיות ומוסמכות לתחום בדק בית.

היה והקבלן מתנער מאחריותו לליקויים, או לחלקם, או שתיקן באופן מתרשל, התביעה מוגשת כנגד הגורם המוסמך עימו נחתמה עסקת הרכישה. המחוקק קבע כי לא ניתן להגיש תביעה ללא דרישה תחילה לתיקון הליקויים, אלא במקרים חריגים ניתנת האפשרות לתבוע את הקבלן מבלי לתת לו הזדמנות לתקן.
תקופת הבדק: בין 1-7 שנים מיום מסירת המפתח לרוכש, בהתאם לאופי הליקויים והתיקונים הנדרשים – חובה על הקבלן לתקן המפגעים. תקופת האחריות: בת 3 שנים מתום תקופת הבדק, כך שלמעשה ישנם ליקויי בניה מסויימים להם תהיה אחריות קבלן בת 10 שנים, כאשר חובת ההוכחה של אחריות הקבלן לליקויי חלה על הרוכש. כאשר עסקינן בליקויי בניה בטיחותיים המשפיעים על יציבות המבנה ומסכנים את דיירי הבית – אחריות הקבלן הינה לצמיתות.
מהנדס בודק מחויב לאתר את מרבית ליקויי הבניה במקום, להעריך את עלות תיקונם ובמידת הצורך להעזר בשמאי מקרקעין.
חברת בדק בית וביקורת מבנים עורכת בדיקה הנדסית למבנה בהתבסס על אסמכתאות ותקנות החוק ועל תוכניות ומפרטי הבניה שהובטחו לרוכש, לבחון איכות התיקון שבוצע, לספק דו”ח מומחה המשמש כראייה בבית משפט, וללוות את הלקוח בפן המקצועי ובפן האישי לאורך כל הדרך ו/או התביעה המשפטית.
הוצאות התיקון לליקוי, בהסתמך על דו”ח המהנדס הבודק פיצוי עבור נזק שאינו כספי, עגמת נפש וכד’ ליקויים בילתי הפיכים פגיעה בערך הדירה המלצות שמאי מקרקעין. פגיעה בהכנסה, שכירות חלופית ועוד…